O firmie

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi podatkowo-księgowe na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe oraz kartę podatkową. Zajmujemy się ewidencją ryczałtową, ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencją podatkową. Oferujemy obsługę kadrowo- płacową oraz rozliczenia międzyokresowe z urzędami. Przygotowujemy deklaracje podatkowe i sprawozdania do GUS i ZUS. Oferujemy pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej. Reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami. Zapraszamy Państwa do współpracy.