Oferta

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT
 • Ewidencja ryczałtowa
 • Obsługa kadrowo- płacowa
 • Rozliczenia międzyokresowe z urzędami
 • Optymalizacja podatkowa
 • Wdrażanie zakładowego planu kont
 • Deklaracje podatkowe
 • Sprawozdania finansowe
 • Sprawozdania statystyczne
 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
 • Wyprowadzanie zaległości z firmy
 • Reprezentacja przed urzędami
 • Doradztwo
 • Optymalizacja podatkowa